Đồ Chơi Thông Minh – Xâu Hạt 75 Chi Tiết

Đồ Chơi Thông Minh – Xâu Hạt 75 Chi Tiết  gồm 2 dây xâu, 23 chi tiết gồm các phương tiện giao thông và hình khối quen thuộc với bé, 52 chi tiết  là số, chữ, các viên bi tròn nhiều màu sắc. Đồ Chơi Thông Minh – Xâu Hạt 75 Chi Tiết giúp bé rèn luyện được khả năng khéo léo của đôi bàn tay thông qua việc luồn xỏ dây xây qua những chi tiết gỗ đượ c đục lỗ sẵn. Ngoài ra, bộ sản phẩm cũng giúp…

Đọc bài viết...